De CGK Kerkendag. Een dag van ontmoeting voor alle generaties!

De landelijke Kerkendag van de CGK is een steeds terugkerendĀ evenement van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De Kerkendag heeft als doel om de band tussen onze kerken te versterken. Elke keer krijgt een ander aspect van het kerkelijk leven aandacht. Dit jaar denken we samen na over de vraag: waarom zijn we kerk in deze wereld? Wat is het doel van God met de wereld die Hij geschapen heeft?

Inhoudsvol en samenbindend

De landelijke Kerkendag wordt door bezoekers ervaren als een mooie, inhoudsvolle en samenbindende dag voor alle generaties. Jong en oud. Op onze Facebook-pagina praten we u en jou regelmatig bij over de aankomende landelijke Kerkendag.

Locatie

De landelijke Kerkendag wordt gehouden in de Pniƫlkerk in Veenendaal (Ghandistraat 2).