De CGK Kerkendag

De commissie van de CGK Kerkendag stelt vast dat het vanwege de coronamaatregelen niet realistisch is om de Kerkendag 2021 in de gebruikelijke vorm doorgang te laten vinden. Er is overwogen om op een andere manier het doel van samenbinding te bereiken. De commissie ziet daarvoor nu onvoldoende mogelijkheden. Daarom is besloten om de landelijke Kerkendag een jaar uit te stellen. Dat geeft de commissie de gelegenheid om voor 2022 een vernieuwd programma voor te bereiden dat aantrekkelijk is voor iedereen die deze dag te hoopt te bezoeken.