Workshops, forums, mini-expositie en nog veel meer

Tijdens de Kerkendag 2017 kunt u diverse interessante workshops en forums bezoeken. Ook is er een unieke mini-expositie over ‘125 jaar CGK’. Hieronder vindt u uitgebreidere informatie over bepaalde programmaonderdelen.

Workshop ‘Bouw mee aan de kerk van de toekomst’

Hoe ziet de toekomst van de CGK er volgens u en jou uit? Wat heeft de CGK, maar eigenlijk de kerk in zijn geheel, nodig om te blijven bestaan? En welke steen kunnen en willen wij bijdragen aan die kerk?

Tijdens deze workshop bouwen we letterlijk met elkaar aan een kerk. Op een interactieve manier komen bovenstaande vragen tijdens het bouwen aan bod. Allereerst denken we zelf na over een antwoord op deze vragen, om daar vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan.

Dus: bouw mee aan de kerk van de toekomst en draag uw en jouw steentje bij door deze workshop te bezoeken!

DSC_8285

Workshop:  ‘Spreek CGK’er die je anders niet gauw spreekt’

Op de Kerkendag komen CGK’ers uit het hele land. Het thema van de a.s. Kerkendag is ‘Breng ons samen’. Een goede reden dus om juist dán veel verschillende CGK’ers te spreken.

Dat faciliteren we voor u en jou in deze workshop. Aan de hand van een paar korte vragen gaat u 5 minuten in gesprek met een andere CGK’er. Daarna wisselt u van plek om opnieuw met iemand anders 5 minuten in gesprek te gaan.  Zo gaat het deze workshop maar door en maakt u kennis met kerkgenoten die u anders waarschijnlijk niet gauw zou spreken.

Predikantenforum: ‘Op elkaars kansel: hoe is dat?’

Binnen de CGK vindt regelmatig kanselruil plaats met predikanten uit een ander kerkverband. Hoe is dat voor de predikanten?

Onder leiding van ds. Dingeman Quant gaan de volgende predikanten met elkaar in gesprek:

  • Ds. Kor Muller (NGK)
  • Ds. Alfred van de Weg (HHK)
  • Ds. Jan de Groot (PKN)
  • Ds. Pieter Boonstra (GKV)
  • Ds. Florimco van der Rhee (CGK)
  • Ds. Anton Egas (CGK)

Allen preken weleens buiten hun eigen kerkgenootschap. Hoe ervaren zij deze kanselruil? Welk beeld hebben zij van elkaars kerkverband? Hoe kijken zij aan tegen nauwere samenwerking tussen verschillende kerkverbanden? Is het verantwoord om als verschillende kerkverbanden naast elkaar te blijven bestaan? En hoe zien ze de rol van de CGK tegen de grotere achtergrond van het Koninkrijk van God?

DSC_9484

Mini-expositie ‘125 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken’

Tijdens de Kerkendag 2017 kunt u de mini-expositie ‘125 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken’ bezoeken. Deze expositie is op 11 mei jl. door prof. dr. W. van ’t Spijker geopend op de TUA en is tijdens de Kerkendag voor het laatste te bekijken.

De expositie leidt bezoekers aan de hand van een catalogus via ruim 10 thema’s vanaf 1892 door de geschiedenis van de CGK. Thema’s zijn onder andere zending, vroomheid thuis, catechese, preken, kerkmuziek en doop.

De expositie is een combinatie van historie, beleving en interactie met de bezoekers. Zo kunt u kunt tijdens de expositie een voorwerp of document meenemen dat een link heeft met (uw lidmaatschap van) de CGK. Jan Noorlandt en Machiel Vennik, beheerders van de Documentatiecentrum van de CGK, zijn de gehele dag in de expositieruimte te vinden en horen graag het verhaal erachter.

Krijg alvast een inkijkje in de mini-expositie via deze website.

DSC_8245

Discussieforum: ‘Zegen en zorg in de CGK: hoe kijken we daarnaar?’

Het 125-jarig bestaan van de CGK maakt dankbaar, ons kerkverband hield onder Gods leiding 125 jaar stand. Naast dankbaarheid sluiten we de ogen niet voor zaken die zorg kunnen geven, hoewel er grote verscheidenheid is in het delen van deze zorg.

De een heeft geen moeite met eigen keuzes die plaatselijke CGK’s maken op allerlei gebied, terwijl de ander wel vindt dat CGK’s rekening dienen te houden met het gezamenlijke kerkelijke standpunt. Zo zijn er – zonder volledig te willen zijn – meer thema’s te noemen: het ontstaan van zendingsgemeenten bijvoorbeeld en de samenwerking met andere, gereformeerde kerken.

In een forumdiscussie gaan leden uit de breedte van onze kerken met elkaar in gesprek over ‘zegen en zorg in de CGK’. Dat doen ze onder leiding van journalist en CGK’er Mark Wallet. Ook het publiek kan vragen stellen en meepraten.

Het forum bestaat uit: drs. E. J. van Dijk, ds. J.M.J. Kieviet, ds. S.P. Roosendaal, zr. H. den Hertog-van ’t Spijker, TUA-student A. J. Droger en jeugdwerker C. van Vianen.

We hopen op een goed en inhoudelijk gesprek.