Landelijke actie

Rondom iedere Kerkendag wordt een landelijke actie georganiseerd waarvoor de plaatselijke CGK’s zich kunnen inzetten. ‘Zendingsprojecten in Nederland’ is het doel van de landelijke actie 2017. Ook uw en jouw gemeente kan zich kunnen inzetten voor dit waardevolle actiedoel. Wij helpen je daarbij!

Wat zijn zendingsprojecten?

Onze kerken tellen 16 zogeheten ‘missionair-diaconale initiatieven’, georganiseerd vanuit CGK-(zendings)gemeenten. Op de website van de CGK vindt u een overzicht van enkele van deze initiatieven. Een missionair-diaconaal initiatief richt zich op een specifieke buurt of doelgroep die door de moedergemeente niet bereikt wordt. Dit vraagt om een eigen benadering, met de nadruk op getuigen in woord en daad.

God werkt daar waar Hij jarenlang verdwenen leek

Het is bijzonder om te zien hoe God werkt in buurten en onder mensen waar Hij jarenlang verdwenen leek. Mensen komen tot geloof en met elkaar wordt naar nieuwe wegen gezocht om ook anderen te bereiken met het Evangelie.

cgk-veenendaal-5
De Poster in Veenendaal, 1 van de 16 missionair-diaconale initiatieven die de landelijke actie ondersteunt.

Het werk is kwetsbaar, daarom is steun extra nodig

In veel opzichten is dit mooie werk ook kwetsbaar. Er is veel toerusting, materiaal en menskracht nodig om het werk binnen de 16 projecten door te kunnen laten gaan. De financiën daarvoor moeten opgebracht worden door de moedergemeenten waartoe ze behoren, veelal zelf ook minder draagkrachtige zendingsgemeenten.

Met de landelijke actie steunen we daarom kerkbreed deze zendingsgemeenten. Omdat (financiële) steun hard nodig is, evenals het gebed vanuit uw gemeente.

Hoe kunt u concreet de landelijke actie ondersteunen?

Tijdens de Kerkendag in 2017 hopen we ’s middags de totaalopbrengst van de landelijke actie bekend te maken. Ook u en uw gemeente kunnen ervoor zorgen dat er die dag een mooi eindbedrag op de teller staat. Hoe?

  1. Neem de landelijke actie (het werk van de zendingsgemeenten) mee in de voorbede in uw gemeente.
  2. Organiseer binnen uw gemeenten een activiteit waarmee geld opgehaald wordt voor de landelijke actie.
  3. Kies de landelijke actie als collectedoel.
  4. Maak een gift voor het actiedoel over op NL22RABO0365130648 of NL52INGB0000535300 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau CGK Veenendaal o.v.v. ‘Kerkendag’.

Steun en/of vragen?

Heel graag horen we of uw gemeente de landelijke actie zal ondersteunen en hoe. U kunt dit doorgeven aan ds. W. de Bruin (predikant@cgkzutphen.nl). Vragen over het doel van de landelijke actie (alle 16 missionair-diaconale initiatieven van de CGK) kunt u stellen aan deputaat evangelisatie ds. Elbert Boot via evangelisatie@cgk.nl.